CETATE. Caransebeş, Eficient şi Tânăr prin Administrare Transparentă şi Economică”

cod MySMIS:120791

Parteneri în proiect: Primăria Municipiului Caransebeş în parteneriat cu Transparency International Romania

Perioada de implementare: martie 2018 – iulie 2019

Obiectiv general:

Implementarea unui sistem de management al calităţii unitar şi eficient, prin standardizarea proceselor de lucru, elaborarea de instrumente specifice de lucru, certificarea ISO 9001:2015 şi dezvoltarea abilităţilor personalului din cadrul Primăriei Municipiului Caransebeş, în scopul optimizării proceselor orientate către beneficiari şi dezvoltării capacităţii instituţionale.

Obiective specifice:

OS1. Standardizarea proceselor de lucru la nivelul Primăriei Municipiului Caransebeş, pe baza modelelor de bună practică şi a lecţiilor învăţate prin networking, precum şi corelarea cu standardele ISO 9001:2015, în vederea optimizării proceselor orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP.

OS2. Îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor a 40 de persoane, reprezentând personalul din cadrul Primăriei Municipiului Caransebeş privind implementarea, respectarea şi actualizarea continuă a standardelor de management al calităţii, prin sesiunile de formare profesională, în vederea sprijinirii introducerii sistemului de management al calităţii unitar şi eficient.

OS3. Creşterea gradului de informare şi conştientizare a cetăţenilor cu privire la îmbunătă-ţirile pe care Primăria Municipiului Caransebeş le face pentru dezvoltarea capacităţii instituţionale cu efecte pozitive pentru serviciile/procesele puse la dispoziţia beneficiarilor.

Activităţi:

 • Acţiuni de recunoaştere a bunelor practici şi inovării în domeniu, prin studiu de început, vizite de studiu şi networking.

 • Dezvoltarea şi implementarea unui sistem de management al calității şi performanţei unitar şi eficient, pe baza rezultatelor evaluării CAF.

 • Dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor personalului din cadrul instituţiei.

 • Asigurarea sustenabilităţii şi premizelor de îmbunătăţire continuă a sistemului de management al calităţii.

 • Campanie de informare, publicitate şi conştientizare.

Rezultate:

 • un studiu de bune practici recunoscute în plan naţional şi internaţional în managementul calității aplicabil administrației publice;

 • două vizite de studiu şi networking;

 • 4 ateliere de lucru;

 • un mecanism de monitorizare a utilizării managementului calității şi performanţei;

 • un sistem de Management al Calităţii unitar şi eficient, implementat;

 • certificarea Primăriei Municipiului Caransebeş conform standardelor ISO 9001-2015;

 • 40 persoane din cadrul instituţiei certificate ca urmare a participării la cursuri de formare;

 • un studiu de evaluare a impactului sistemelor și instrumentelor de management al calității;

 • un manual de procedură privind actualizarea permanenta a standardelor de performanta si calitate;

 • un raport de bună practică privind instrumentele şi mecanismele create in cadrul proiectului.

Valoarea totală a proiectului este de 376.092,41 lei, din care valoarea cofinanțării UE este de 316.573,06 lei.

CETATE. Caransebeş, Eficient şi Tânăr prin Administrare Transparentă şi Economică”, cod My SMIS:120791 este un „proiect cofinanţat din Fondul Structural European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă”.

Translate »